มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต

มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต นี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ จตุรัสโรมเมอร์ ไม่ใกล้นักราวๆ 300 เมตร เดินมาก็จะผ่าน มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว หรือ Dom Romer  โบสถ์แห่งนี้ประดับประดาด้วยอัญมณีและทิวทัศน์งดงามของเมือง ใช้ประกอบพระราชพิธีของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของแฟรงก์เฟิร์ต เที่ยวชมการตกแต่งภายในของมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมและเดินตามรอยเท้าของผู้ปกครองที่ทรงอำนาจที่สุดของยุโรปโบราณ สมเด็จพระจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างปี 1562 จนถึงปี 1792 เข้ารับตำแหน่งและจัดพระราชพิธีราชาภิเษกในมหาวิหารแห่งนี้ ไม่มีพระราชพิธีราชาภิเษกอีกเลยหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี 1806

มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิวคือชื่อที่แท้จริงของมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต โบสถ์แห่งแรกที่ใช้ชื่อนี้ในบริเวณเดียวกันนี้สร้างขึ้นในปี 852 หลังจากนั้น โบสถ์ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของโบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในคริสต์ศตวรรษที่ 15

มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต หลังได้รับการบรูณะใหม่ จากการถูกทำลายด้วยระเบิดสงครามโลก ครั้งที่ 2
มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต ก่อนถูกทำลายด้วยระเบิดสงคราม
มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต ก่อนถูกทำลายด้วยระเบิดสงคราม

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตรทำลายย่านเมืองเก่าของแฟรงก์เฟิร์ตอย่างแสนสาหัส ถึงแม้ว่าโบสถ์จะไม่ได้ถูกทำลายจนราบคาบ แต่การตกแต่งภายในได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างหนัก โบสถ์ถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนถึงในช่วงทศวรรษที่ 1950 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมในช่วงทศวรรษที่ 1970 รูปทรงที่แสดงถึงแนวคิดเชิงนามธรรมบนงานกระจกสีบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโบสถ์เพิ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมเมื่อไม่นานมานี้

ยอดแหลมของมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ตถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดที่สุดในเมืองจนกระทั่งการเปิดตัวของ Henninger Turm ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960 ช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมเหมาะสำหรับการปีนไปชมทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาของย่านเมืองเก่าและขอบฟ้าที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือจากยอดของมหาวิหาร แต่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นไปที่ยอดของมหาวิหารเล็กน้อย

แนะนำให้ลองหาโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ที่ตั้งอยู่ทางขวาของทางเข้าหลัก พิพิธภัณฑ์จัดแสดงชุดคลุมอันงดงามและมงกุฎประดับเพชรที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ คุณสามารถอ่านประวัติอันยาวนานของมหาวิหาร ซึ่งรวมถึงการสร้างขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักในกองเพลิง มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

Leave a Comment