จตุรัสโรเมอร์ Romerberg

ศาลาว่าการหลังใหญ่แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแฟรงก์เฟิร์ตด้วยมนต์เสน่ห์จากหมู่ตึกที่มีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแปลกตาและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหกศตวรรษ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม  โบสถ์ St. Nicholas ครอบครัวพ่อค้า Römer ได้ขายพร้อมกับอาคารที่สอง Goldener Schwan (Golden Swan) ให้กับสภาเทศบาลเมืองเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1405 และถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นศาลากลาง Haus Römer เป็นอาคารกลางที่ตั้งอยู่ใน Römerberg (พลาซ่า)โรเมอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางของย่านเมืองเก่าในแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลาว่าการของเมืองและจุดนัดประชุมของสภาเทศบาลของเมืองตั้งแต่ปี 1405 เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 6 ศตวรรษ หลังจากเวลาหลายศตวรรษผ่านไป โรเมอร์ก็ขยายอาณาเขตมากยิ่งขึ้นจนครอบคลุมพื้นที่ของตึกแถวทั้งหมดในย่านเมืองเก่าของแฟรงก์เฟิร์ต

หมู่ตึกที่มีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแปลกตาของโรเมอร์ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแฟรงก์เฟิร์ต หลักที่ใจกลางของหมู่ตึกเรียกว่า “Zum Römer” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อศาลาว่าการนั่นเอง หลักฐานบางชิ้นชี้ให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันในบริเวณนี้ก่อนการสถาปนาแฟรงก์เฟิร์ต

Romer Frankfurt

เยี่ยมชมไกเซอร์ซาลหรือท้องพระโรงของสมเด็จพระจักรพรรดิได้ที่ชั้นสองของโรเมอร์ งานเลี้ยงพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์จัดขึ้นในห้องนี้ พื้นไม้ที่ทอดตัวยาวแสดงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิทั้ง 52 พระองค์ ซึ่งมีอายุยาวนานเป็นเวลาหลายทศวรรษ ลองมองหาพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 ผู้ซึ่งการสละพระราชบังลังก์ในปี 1806 ทำให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในเวลาต่อมา ไกเซอร์ซาลเปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าชมเล็กน้อยเท่านั้น

เดินชมบรรยากาศในพลาซาที่ด้านหน้าของโรเมอร์ที่รู้จักกันในนามโรเมอร์เบิร์กเพื่อซึมซับมนต์ขลังเชิงประวัติศาสตร์ของแฟรงก์เฟิร์ต พลาซานี้เป็นที่จัดงานแสดงสินค้ามาตั้งแต่ช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 12 ต่อมา งานแสดงสินค้าดังกล่าวพัฒนามาเป็น Frankfurter Messe ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติสุดอลังการที่จัดขึ้นทั่วทั้งเมือง

ฝั่งตรงข้ามของพลาซ่าจากโรเมอร์ก็คือออสไซเลอหรือระเบียงตะวันตก ซึ่งก็คือบ้านกึ่งไม้ซุงแบบเยอรมันดั้งเดิมที่ปลูกเรียงกันเป็นแถว บ้านเหล่านี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 และสร้างขึ้นทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลังจากตัวบ้านได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

เดินต่ออกไปทางด้านฝั่งตรงข้ามของ ตึกศาลาว่าการ จะพบกับ มหาวิหาร St. Bartholomew (ปัจจุบันเรียกขานว่า Dom Romer), Frankfurt Cathedral

Leave a Comment